Golfvann 2017 staende

Trysilfjellet Arena er snart sluttsolgt

Salget på Trysilfjellet Arena har vært veldig bra, og vi er snart sluttsolgt. I samråd med styret har vi i Trysilfjell Hytter besluttet at vi fra og med onsdag 28. juni 2017 tar en pause i prosjekteringen i hytter som ligger langt frem på produksjonslinjen, samt at vi ikke aktivt selger ut de siste tomtene. Les mer under om hva dette betyr for deg som interessent og for dere som allerede har reservert.


Trysilfjellet Arena har virkelig nådd hjem som et populært område for den aktive familien. Uten å ha markedsført annet enn gjennom lokale byggeplasskilt samt sosiale medier har salget vært svært godt, og vi ligger i dag inne med en ordrereserve på i underkant av to år. Vi er et lite hyttefirma med begrenset kapasitet til å drive salg og prosjektering, og vi ser at med så lang ordrereserve som vi har nå trenger vi ro til å drive de prosjektene som pågår på en god måte.

Fra og med onsdag 28. juni 2017 har vi derfor besluttet å bremse salget på de resterende tomtene på området. På denne måten får vi bedre tid til å drive de gående prosjektene på en god måte, samt at vi kan prosjektere de usolgte tomtene i perioder hvor vi har kapasitet til dette. De som allerede har reservert tomter og som står på produksjonslinjen vil ikke bli berørt av dette, annet enn at dere kanskje vil merke at vi har bedre tid til å prosjektere deres hytter.

For de som er interessert i å kjøpe hytte på Trysilfjellet Arena anbefaler vi å følge med på vår hjemmeside samt å melde seg på vårt nyhetsbrev. Her vil det også komme nyheter om leilighetsprosjektet vi nå prosjekterer og som skal ligge rundt Golfvannet i tillegg til de resterende hytteprosjektene som vi etter hvert kommer til å legge ut for salg.

Hvis alt går som vi planlegger, starter bygging av leilighetene og/eller nytt klubbhus, på Golfbanen på høsten i 2017. Vi planlegger å være ferdig med de 28 leilighetene på nordvest-siden av Golfvegen i løpet av 2019, og hvis vi starter på klubbhuset høst står det ferdig sommeren 2018. Hvordan salget vil foregå på leiligheter vil bli annonsert på vår hjemmeside og gjennom våre nyhetsbrev.